รู้จัก ทนายกิ่ง ทายาททนายความชื่อดัง สาวสวยมากความสามารถ

ข่าววันนี้ ประวัติ ทนายกิ่ง ทายาททนายความชื่อดัง สาวสวยมากความสามารถ

ประวัติ ทนายกิ่ง

ข่าววันนี้ ประวัติ ทนายกิ่ง ทายาททนายความชื่อดัง สาวสวยมากความสามารถ

ทนายกิ่ง หรือ ศิริญญ์รดา เลืองวัฒนะวณิช เป็นทนายความที่โด่งดังในปัจจุบัน เธอเป็นที่รู้จักในฐานะลูกสาวของทนายความชื่อดัง อ. ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายกิ่งไม่ได้มีดีแค่เพียงที่นามสกุลเท่านั้น แต่เธอยังมีความสามารถและความสวยที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร

การศึกษาและความเชี่ยวชาญ ของ ทนายกิ่ง

ทนายกิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1   ด้วยความมุ่งมั่นและความใฝ่รู้  เธอจึงคว้าปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจีน (LL.M in Chinese Business Law) จากมหาวิทยาลัยฟู่ตัน ประเทศจีนมาครองอีกใบ

ปัจจุบัน ทนายกิ่งเป็นทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ การเงินและการลงทุน รวมถึงการออกตราสารหนี้ของไทยและต่างประเทศ  ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา  ทนายกิ่งมีทักษะและความเชี่ยวชาญในคดีความหลากหลายประเภท  ครอบคลุมทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีมรดก คดีพินัยกรรม คดีหมิ่นประมาท และคดีเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

ทนายกิ่ง ความผู้มากด้วยประสบการณ์

นอกจากความรู้ด้านกฎหมายที่แน่นปึ้กแล้ว  ทนายกิ่งยังมีประสบการณ์การว่าความในชั้นศาลมายาวนาน  เธอสามารถทำคดีความได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยไหวพริบและทักษะการพูดที่เฉียบคม   ทนายกิ่งสามารถโน้มน้าวใจทั้งผู้พิพากษาและคู่ความได้เป็นอย่างดี