ลานีญา คืออะไร ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อ ประเทศไทย

ข่าววันนี้ ลานีญา คืออะไร ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อ ประเทศไทย

ลานีญา คืออะไร

ข่าววันนี้ ลานีญา คืออะไร ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อ ประเทศไทย

ลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนั้นจะเย็นลงกว่าปกติ ส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลก

ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับเอลนีโญ (El Niño) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวอุ่นขึ้นกว่าปกติ ทั้งสองปรากฏการณ์นี้หมุนเวียนเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร โดยลานีญาจะเกิดขึ้นประมาณ 2-7 ปีต่อครั้ง และกินเวลานานประมาณ 9-12 เดือน

กลไกการเกิด ลานีญา

ลานีญาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน ลมค้าเหล่านี้ปกติแล้วจะพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปยังตะวันตก ทำให้บริเวณตะวันออกมีอุณหภูมิเย็นลงและเกิดกระแสน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำ (upwelling) ส่งผลให้มีน้ำเย็นจากใต้ทะเลไหลขึ้นมาแทนที่

แต่ในช่วงลานีญา ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้จะพัดแรงกว่าปกติ พัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นไปยังตะวันตกมากขึ้น ทำให้บริเวณตะวันออกมีอุณหภูมิเย็นลงกว่าปกติมากขึ้นไปอีก

ตัวอย่างผลกระทบของลานีญาในไทย

  • ปี 2554: เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
  • ปี 2557: เกิดฝนแล้งในบางพื้นที่ของประเทศไทย
  • ปี 2561: เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย