รู้จัก สส. เท้ง ผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี สู่เส้นทางการเมือง

ข่าววันนี้ ประวัติ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี สู่เส้นทางการเมือง

ประวัติ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

ข่าววันนี้ ประวัติ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี สู่เส้นทางการเมือง

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เท้ง เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี เขาเกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนก้าวสู่เส้นทางการเมือง ณัฐพงษ์ได้สั่งสมประสบการณ์ในภาคเอกชนโดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด จากนั้นเขาได้ก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างเต็มตัวด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล โดยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ณัฐพงษ์ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลของพรรคก้าวไกล เขานำเสนอนโยบายด้านดิจิทัลภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีเปลี่ยนประเทศ” มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

ในปี 2566 ณัฐพงษ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล และประสบความสำเร็จในการได้รับเลือกตั้ง ในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ ณัฐพงษ์มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ผนวกกับวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้า มุ่งสู่อนาคตที่ดิจิทัล