สมรสเท่าเทียมผ่าน สว. ก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมทางเพศในไทย

ข่าววันนี้ สมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภา: ก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมทางเพศในไทย

สมรสเท่าเทียมผ่าน สว. ก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมทางเพศในไทย

ข่าววันนี้ สมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภา: ก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมทางเพศในไทย

18 มิถุนายน 2567 ถือเป็นวันที่จารึกในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ วุฒิสภา ได้ลงมติ เห็นชอบ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนนเสียง 130 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง

นับเป็นการรอคอยมายาวนานกว่า 20 ปี ของกลุ่ม LGBTQ+ และผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ที่ต่อสู้รณรงค์เรียกร้องให้กฎหมายรองรับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน

บทความนี้ จะพาคุณไปทบทวนเส้นทางการต่อสู้ ก่อนที่จะมาถึง ชัยชนะครั้งสำคัญ นี้ รวมไปถึง ผลลัพธ์ และ ความหมาย ของ สมรสเท่าเทียม ต่อสังคมไทย

สมรสเท่าเทียม นำมาซึ่ง ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ต่อสังคมไทย

  • สิทธิและหน้าที่: คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่รักชายหญิง เช่น การจดทะเบียนสมรส การร่วมกันสร้างครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม การแบ่งปันทรัพย์สิน การร่วมกันรับผิดชอบหนี้สิน การเยี่ยมเยียนดูแลกันยามป่วยไข้ และการรับมรดก
  • ความเท่าเทียม: การรับรองสถานะทาง