รีบเช็คเลย วันห้ามขายเหล้าปี 2567 มีวันไหนบ้าง

ข่าววันนี้ รีบเช็คเลย วันห้ามขายเหล้าปี 2567 มีวันไหนบ้าง

รีบเช็คเลย วันห้ามขายเหล้าปี 2567 มีวันไหนบ้าง

ข่าววันนี้ รีบเช็คเลย วันห้ามขายเหล้าปี 2567 มีวันไหนบ้าง

วันห้ามขายเหล้า เช่นเดียวกับทุกปี ซึ่งเป็นการควบคุมดูแลสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ “วันห้ามขายเหล้าปี 2567” พร้อมทั้งรายละเอียดและบทลงโทษหากฝ่าฝืน ห้ามพลาด

กฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับทุกปี  โดยห้ามจำหน่ายในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ 5 วัน ดังนี้

1. วันมาฆบูชา: ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

2. วันวิสาขบูชา: ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

3. วันอาสาฬหบูชา: ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

4. วันเข้าพรรษา: ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

5. วันออกพรรษา: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ระบุไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งแบบขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

  • จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ