รู้จัก Blank Gun (แบลงค์กัน) ปืนจำลอง ที่ทำอันตรายได้

Blank Gun คือปืนเลียนแบบปืนจำลอง หรือโมเดลปืน ที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากปืนจริง แต่ไม่สามารถขับเครื่องกระสุน หรือเม็ดกระสุนใดๆ ออกมาจากลำกล้องได้ ในการบวนการออกแบบและผลิตปืนแบลงค์กัน จะป้องกันให้ปืนไม่สามารถใช้กระสุนของจริงได้ และมีระบบป้องการการดัดแปลง กล่าวคือโครงสร้างภายในต่างจากปืนจริง ไม่สามารถที่จะทำการดัดแปลงได้โดยสิ้นเชิง

รู้จัก Blank Gun (แบลงค์กัน) ปืนจำลอง ที่ทำอันตรายได้

ข่าววันนี้ รู้จัก Blank Gun (แบลงค์กัน) ปืนจำลอง ที่ทำอันตรายได้

Blank Gun คือปืนเลียนแบบปืนจำลอง หรือโมเดลปืน ที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากปืนจริง แต่ไม่สามารถขับเครื่องกระสุน หรือเม็ดกระสุนใดๆ ออกมาจากลำกล้องได้ ในการบวนการออกแบบและผลิตปืนแบลงค์กัน จะป้องกันให้ปืนไม่สามารถใช้กระสุนของจริงได้ และมีระบบป้องการการดัดแปลง กล่าวคือโครงสร้างภายในต่างจากปืนจริง ไม่สามารถที่จะทำการดัดแปลงได้โดยสิ้นเชิง

วัตถุประสงค์ของปืนแบลงค์กัน (Blank Guns)

  • ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ ลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น
  • ใช้ในรูปแบบการกีฬา การปล่อยตัวนักกีฬา
  • ใช้เพื่อการสะสม

ในประเทศไทย ปืนแบลงค์กันจัดเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2535 ผู้ที่ครอบครองปืนแบลงค์กันจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองจากนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อันตรายของปืนแบลงค์กัน

แม้ว่าปืนแบลงค์กันจะไม่สามารถใช้กระสุนจริงได้ แต่ก็ยังก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปืนแบลงค์กัน ได้แก่

  • เสียงดังมาก อาจทำให้หูหนวกหรือกระทบกระเทือนต่อระบบประสาท
  • ความร้อนจากแก๊สที่เกิดจากการยิง อาจทำให้ผิวหนังไหม้
  • เศษวัสดุจากการยิง อาจกระเด็นใส่ดวงตาหรือใบหน้า

ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการยิงปืนแบลงค์กัน ไม่ควรยิงใกล้ผู้อื่น และควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น แว่นตากันสะเก็ด หมวกนิรภัย เป็นต้น

ติดตามข่าวสาร ถึงจอคุณทุกวัน : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/blank-gun.html