ประวัติ วัฒนา อัศวเหม ฉายาเจ้าพ่อปากน้ำ

ข่าววันนี้ ประวัติ วัฒนา อัศวเหม ฉายาเจ้าพ่อปากน้ำ

ข่าววันนี้ ประวัติ วัฒนา อัศวเหม ฉายาเจ้าพ่อปากน้ำ

วัฒนา อัศวเหม หรือชื่อเดิม นายกิมเอี่ยม แซ่เบ๊ เป็นนักการเมืองผู้มีประสบการณ์ยาวนาน เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2479 ณ ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาการจัดการธุรกิจจาก Southeastern University

ด้านการเมือง วัฒนาได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการถึง 10 สมัย พร้อมดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อาทิ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคราษฎร เขามีฉายาว่า “เจ้าพ่อปากน้ำ”

อย่างไรก็ตาม วัฒนาเคยถูกกล่าวหาในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน หรือที่รู้จักกันในนาม “คดีคลองด่าน” ทำให้เขาต้องหลบหนีไปยังต่างประเทศ แต่คดีนี้ได้หมดอายุความในปี พ.ศ. 2567 จึงสามารถกลับมาปรากฏตัวในประเทศไทยอีกครั้ง