ประวัติ วันไหว้ครู ความเป็นมา ทำไมถึงสำคัญ

ข่าววันนี้ ประวัติ วันไหว้ครู ความเป็นมา ทำไมถึงสำคัญ สายใยแห่งความกตัญญูที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ข่าววันนี้ ประวัติ วันไหว้ครู ความเป็นมา ทำไมถึงสำคัญ สายใยแห่งความกตัญญูที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้น การเรียนรู้ของเด็กไทยมิได้อยู่ในรั้วโรงเรียน แต่ซุกซ่อนอยู่ในทุกอณูของชุมชน ผู้ใหญ่ใจดีที่มีภูมิปัญญาคือครูคนแรกของพวกเขา เมื่อกาลเวลาผันผ่าน ยุคสมัยรัตนโกสินทร์ได้ถือกำเนิดโรงเรียนขึ้น ครูบาอาจารย์จึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความเคารพและศรัทธา เหล่าศิษย์จึงกราบไหว้ครูก่อนเริ่มต้นบทเรียน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงาม

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2499 คำปราศรัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ได้จุดประกายความคิด “วันไหว้ครู” ขึ้นเป็นครั้งแรก และในปีถัดมา วันที่ 16 มกราคม 2500 ก็ได้รับการประกาศให้เป็น “วันครู” อย่างเป็นทางการ

แต่เส้นทางของ “วันครู” ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในปีแรก วันที่ 16 มกราคม ดันไปตรงกับเทศกาลตรุษจีน ทำให้ต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม และในปี พ.ศ. 2552 ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งดันไปชนกับวันลอยกระทงอีก สุดท้ายจึงลงตัวที่วันที่ 8 มิถุนายน จวบจนปัจจุบัน

แต่ไม่ว่าวันไหว้ครูจะตกในวันใด ความหมายของมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นี่ไม่ใช่แค่พิธีกรรม แต่เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันงดงาม เป็นสะพานเชื่อมจิตวิญญาณระหว่างครูและศิษย์ เป็นการเตือนใจให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ ผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ร่มเงาแห่งความรู้

วันไหว้ครูสอนให้เรารู้จักความกตัญญู ให้เราเห็นคุณค่าของการศึกษา และเข้าใจว่าความรู้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อยกระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติด้วย

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรักษาประเพณีอันงดงามนี้ไว้ จึงเป็นเสมือนการยืนยันว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านไป สิ่งดีๆ บางอย่างยังคงอยู่ และจะสืบทอดต่อไป เพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังว่า ความสำเร็จและความก้าวหน้าทุกอย่าง มีรากฐานมาจากความเมตตาและความทุ่มเทของครูบาอาจารย์