รู้จัก Golden Boy คืออะไร โบราณวัตถุล้ำค่าของไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก Golden Boy คืออะไร โบราณวัตถุล้ำค่าของไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก Golden Boy คืออะไร โบราณวัตถุล้ำค่าของไทย

Golden Boy หรือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ผู้ปกครองอาณาจักรเขมรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 หล่อหลอมจากสำริด กะไหล่ทองอร่าม สง่างามด้วยพระอิริยาบถยืนตรง พระพักตร์เปี่ยมด้วยเมตตา พระภูษามีลวดลายวิจิตรบรรจง แสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่

การค้นพบ Golden Boy เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 บริเวณปราสาทบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังถูกซื้อขายและไปอยู่ต่างประเทศ สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทย กระทั่งปี พ.ศ. 2562 ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน Golden Boy จึงได้เดินทางกลับมาสู่แผ่นดินเกิดอีกครั้ง

Golden Boy ไม่ได้เป็นเพียงประติมากรรมโบราณ แต่เปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ” เติมเต็มปริศนาทางประวัติศาสตร์ ยืนยันถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรโบราณ เผยให้เห็นอิทธิพลทางศาสนา วัฒนธรรม และงานช่างอันประณีต

การกลับมาของ Golden Boy จึงกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้และสร้างความภูมิใจให้กับคนไทย  Golden Boy กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า”  ที่ควรค่าแก่การรักษาสืบสานต่อไป