ประวัติ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ล่าสุด ยื่นลาออกจาก รมช.คลัง

ข่าววันนี้ ประวัติ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ล่าสุด ยื่นลาออกจาก รมช.คลัง

ข่าววันนี้ ประวัติ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ล่าสุด ยื่นลาออกจาก รมช.คลัง

กฤษฎา จีนะวิจารณะ บุคคลสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจการคลังของไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ทรงบทบาทสำคัญในหลายองค์กรทางการเงิน

กฤษฎา จีนะวิจารณะ เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2506 การศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of New Haven สหรัฐอเมริกา

เริ่มต้นรับราชการในกระทรวงการคลัง ไต่เต้าจนขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

บทบาทสำคัญ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผลงาน กฤษฎา จีนะวิจารณะ

มีบทบาทสำคัญผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุน

ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2562 จากสมาคมนักบัญชีและนักสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย