ปฏิทินสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สอบวันไหนบ้าง ประกาศผลวันไหน

ข่าววันนี้ ปฏิทินสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สอบวันไหนบ้าง ประกาศผลวันไหน

ข่าววันนี้ ปฏิทินสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สอบวันไหนบ้าง ประกาศผลวันไหน

สำหรับผู้ใฝ่ฝันประกอบอาชีพครูผู้ช่วย เตรียมตัวให้พร้อม!  การสอบรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2567  กำลังเปิดรับสมัครแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ประกาศรับสมัครและเปิด กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2567

  • 1 พฤษภาคม 2567: ประกาศรับสมัคร
  • 8 – 14 พฤษภาคม 2567: รับสมัคร
  • 24 พฤษภาคม 2567: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข
  • 8 มิถุนายน 2567: สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • 9 มิถุนายน 2567: สอบข้อเขียน ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  • 14 มิถุนายน 2567: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข
  • ภายในเดือนมิถุนายน 2567: ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ
  • กรกฎาคม – กันยายน 2567: ประกาศผล ภาค ค
  • ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567: แจ้งวันเวลารายงานตัว

สำหรับผู้ใฝ่ฝันสวมหมวกครู   เตรียมตัวให้พร้อม   ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด   มุ่งมั่นตั้งใจ   ฝันของคุณจะเป็นจริง!