ประวัติ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ

ข่าววันนี้ ประวัติ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ 

ข่าววันนี้ ประวัติ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ 

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นอดีตนักการทูตชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการต่างประเทศมากมาย  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม “ท่านทูตปู”

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

ตลอดระยะเวลาการรับราชการ  มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ดังนี้

  • เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
  • เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิ
  • เอกอัครราชทูตกรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
  • อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
  • อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาริษ เสงี่ยมพงษ์  มีผลงานโดดเด่นมากมาย  ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก

  • การมีบทบาทสำคัญในการเจรจาประนีประนอมความขัดแย้งในภูมิภาค
  • การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
  • การผลักดันให้ไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ

มาริษ เสงี่ยมพงษ์  เป็นนักการทูตที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง  ทุ่มเทให้กับงานเพื่อชาติ  ผลงานของเขาส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างมาก  เขาจึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง