ประวัติ ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ข่าววันนี้ ประวัติ ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ข่าววันนี้ ประวัติ ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นนักการเมืองหญิงชาวไทย เป็นที่รู้จักในฐานะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ปัจจุบันอายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ บทบาททางการเมือง

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย (2544)
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาชน (2551)
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2554-2557)
    • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (2557, 2562)
  • รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (2564 – ปัจจุบัน)

ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ผลงาน

  • ผลักดันนโยบายต่างๆ ด้านการศึกษา เช่น โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนฟรี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ร่วมอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา และความมั่นคง
  • ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นนักการเมืองหญิงที่มีบทบาทสำคัญในพรรคเพื่อไทย เป็นที่รู้จักจากผลงานด้านการศึกษาและบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร