เงินดิจิทัล 10,000 บาท อัปเดตแจก เดือน ต.ค.-ธ.ค. 67

ข่าววันนี้ เงินดิจิทัล 10,000 บาท อัปเดตแจก เดือน ต.ค.-ธ.ค. 67

ข่าววันนี้ เงินดิจิทัล 10,000 บาท อัปเดตแจก เดือน ต.ค.-ธ.ค. 67

เพจเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยได้รายงานถึงการเตรียมเติมเงินดิจิทัลในวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยอ้างว่านายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศในรัฐสภาว่าจะจัดการประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลชุดใหญ่ 

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าและคำตอบคำถามจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ หลังจากส่งคำถามไปยังมากกว่า 100 หน่วยงานทุกภาคส่วน และมีการตอบกลับมาเกือบครบถ้วน มีการวางแผนที่จะรายงานข้อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เพื่อให้ทราบและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามรายละเอียดตามกฎหมาย รวมถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นประธาน ร่วมประชุมเพื่อนำส่งข้อมูลที่ประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลชุดใหญ่ต่อไป 

สำหรับกำหนดการนัดประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลชุดใหญ่ในวันที่ 10 เมษายน คณะกรรมการฯ ชุดใหญ่จะสรุปรายละเอียดเงื่อนไขโครงการทั้งหมด ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมวางกรอบการทำงานให้เป็นระบบอย่างเป็นระเบียบในสายตาของกฎหมาย กรอบวงเงิน และระบบเทคนิคต่างๆ 

โดยคาดว่าจะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนในไตรมาส 3 ของปี 2567 และมีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้แก่ประชาชนที่อยู่ในกรอบที่กำหนดในไตรมาส 4 ของปีนี้ นายจุลพันธ์ กล่า