เงินเดือนข้าราชการปี 2567 ออกวันไหน เช็คที่นี่!

ข่าววันนี้ เงินเดือนข้าราชการปี 2567 ออกวันไหน เช็คที่นี่!

ข่าววันนี้ เงินเดือนข้าราชการปี 2567 ออกวันไหน เช็คที่นี่!

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการให้มี 2 รอบต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือ เพิ่มเงินสดให้ข้าราชการระหว่างเดือน บริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม

เงินเดือนข้าราชการปี 2567 แบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1: วันที่ 15 ของทุกเดือน
  • รอบที่ 2: วันที่ 25 ของทุกเดือน

เงินเดือนข้าราชการ รอบ เดือนมีนาคม 2567

  • รอบที่ 1: 15 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 2: 26 มีนาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2567

  • รอบที่ 1: 15 เมษายน 2567
  • รอบที่ 2: 25 เมษายน 2567

เงินเดือนข้าราชการ กรณีวันหยุด

  • หากวันที่ 15 หรือ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุด เงินเดือนจะจ่ายในวันทำการถัดไป