ประวัติ กัณวีร์ สืบแสง นักสิทธิมนุษยชน และ เลขาธิการพรรคเป็นธรรม

ข่าววันนี้ ประวัติ กัณวีร์ สืบแสง นักสิทธิมนุษยชน และ เลขาธิการพรรคเป็นธรรม

ประวัติ กัณวีร์ สืบแสง นักสิทธิมนุษยชน และ เลขาธิการพรรคเป็นธรรม

ข่าววันนี้ ประวัติ กัณวีร์ สืบแสง นักสิทธิมนุษยชน และ เลขาธิการพรรคเป็นธรรม

กัณวีร์ สืบแสง เป็นนักสิทธิมนุษยชน นักการเมือง และนักมนุษยธรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย  ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเป็นธรรม

กัณวีร์ สืบแสง มีชื่อเล่น นล เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบัน อายุ: 46 ปี  

ระดับการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโท: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยออเรกอน สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2546-2552: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเตรียมพร้อม สำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ
 • 2552-2564: สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
 • หัวหน้าฝ่ายคุ้มครอง (Protection Unit)
 • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Unit)
 • หัวหน้าสำนักงานภาคสนาม (Field Office) ใน 8 ประเทศ เช่น ไทย เมียนมา บังคลาเทศ ซูดาน ซูดานใต้ ฟิลิปปินส์
 • หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ UNHCR ประจำประเทศเมียนมา

บทบาททางการเมือง 2565-2566

 • ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตสวนหลวง-ประเวศ กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคไทยสร้างไทย
 • ลาออกจากพรรคไทยสร้างไทย
 • ประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ
 • เลขาธิการพรรคเป็นธรรม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ผลงาน กัณวีร์สืบแสง

 • ผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้
 • ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในหลายประเทศ
 • ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน