The Snack แจงปม ดราม่า เด็กฝึกงานแฉทำงานยัน ตี4 ใช้งานหนัก

ข่าววันนี้ The Snack แจงปม ดราม่า เด็กฝึกงานแฉทำงานยัน ตี4 ใช้งานหนัก

The Snack แจงปม ดราม่า เด็กฝึกงานแฉทำงานยัน ตี4 ใช้งานหนัก

ข่าววันนี้ The Snack แจงปม ดราม่า เด็กฝึกงานแฉทำงานยัน ตี4 ใช้งานหนัก

เพจ The Snack ของบริษัท The Snack World ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องนักศึกษาฝึกงานดังนี้

แถลงการณ์เกี่ยวกับประเด็นนักศึกษาฝึกงาน

เราทีมงานจากบริษัท The Snack ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนักศึกษาฝึกงานที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานหนักเกินไป ทางทีมงานขอขอบอกเสียใจถึงความเข้าใจที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงเรื่องจริงต่อไปได้ดังนี้:

นโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน

เรามีนโยบายในการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยเราพิจารณาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและบทบาทที่ท้าทายที่สอดคล้องกับทักษะและความรู้ของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น ในการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต

ข้อตกลงก่อนการฝึกงาน

ก่อนที่เราจะรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามา เรามีการพูดคุยและทำข้อตกลงกับนักศึกษาฝึกงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน ขอบเขตของงาน ระยะเวลาฝึกงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิการ เงินตอบแทน และเป้าหมายการฝึกงานของนักศึกษาเองอย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มฝึกงาน

การดูแลนักศึกษาฝึกงาน

เรามีนโยบายในการดูแลนักศึกษาฝึกงานอย่างใกล้ชิด โดยมีพนักงานพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ สนับสนุน ติดตามผลงาน และให้คำปรึกษาอยู่เสมอ”

หวังว่าคำชี้แจงนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น และเราจะพยายามปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณ