คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง? ในโอกาสต่างๆ

ข่าววันนี้ คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง? ในโอกาสต่างๆ

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง? ในโอกาสต่างๆ

ข่าววันนี้ คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง? ในโอกาสต่างๆ

การทักทายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ในภาษาญี่ปุ่น มีคำทักทายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ระดับความสุภาพ และความสัมพันธ์กับบุคคลที่เราพูดด้วย บทความนี้จะแนะนำคำทักทายภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันทั่วไป

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ช่วงเวลาของวัน

เช้า:

 • おはようございます (โอฮาโยโกไซมัส): สวัสดีตอนเช้า (ใช้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใหญ่)
 • おはよう (โอฮาโย): สวัสดีตอนเช้า (ใช้กับเพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัว)

กลางวัน:

 • こんにちは (คอนนิชิวะ): สวัสดีตอนกลางวัน (ใช้กับบุคคลทั่วไป)

เย็น:

 • こんばんは (โคมบันวะ): สวัสดีตอนเย็น (ใช้กับบุคคลทั่วไป)

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ระดับความสุภาพ

สุภาพ

 • おはようございます (โอฮาโยโกไซมัส): สวัสดีตอนเช้า
 • こんにちは (คอนนิชิวะ): สวัสดีตอนกลางวัน
 • こんばんは (โคมบันวะ): สวัสดีตอนเย็น
 • おやすみなさい (โอยาสุมินาไซ): ราตรีสวัสดิ์

ไม่เป็นทางการ

 • おはよう (โอฮาโย): สวัสดีตอนเช้า
 • よっ! (ย็อต): สวัสดี! (ใช้กับเพื่อนสนิท)
 • 元気? (เก็นกิ?): สบายดีไหม?

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น ความสัมพันธ์กับบุคคล

สนิท:

 • おはよう (โอฮาโย): สวัสดีตอนเช้า
 • よっ! (ย็อต): สวัสดี!
 • 元気? (เก็นกิ?): สบายดีไหม?

ไม่สนิท:

 • おはようございます (โอฮาโยโกไซมัส): สวัสดีตอนเช้า
 • こんにちは (คอนนิชิวะ): สวัสดีตอนกลางวัน
 • こんばんは (โคมบันวะ): สวัสดีตอนเย็น