เช็ค วันหยุด 2567 เตรียมตัวลุยเที่ยวกับวันหยุดยาว 5 วัน!

เช็ค วันหยุด 2567 เตรียมตัวลุยเที่ยวกับวันหยุดยาว 5 วัน!

เช็ค วันหยุด 2567 เตรียมตัวลุยเที่ยวกับวันหยุดยาว 5 วัน!

เช็ค วันหยุด 2567 เตรียมตัวลุยเที่ยวกับวันหยุดยาว 5 วัน!

ปี 2567 นี้ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจกันอีกครั้ง กับวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่รวมแล้วมีถึง 22 วัน แบ่งเป็นวันหยุดราชการ 15 วัน และวันหยุดธนาคาร 7 วัน

ไฮไลท์ของวันหยุดปี 2567

วันหยุดยาว 5 วัน: พบกับ 2 ช่วงวันหยุดยาว 5 วัน เตรียมตัววางแผนท่องเที่ยวได้เลย!

 • 6 – 10 เมษายน: หยุดยาวช่วงสงกรานต์
 • 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม: หยุดยาวช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันหยุดราชการ

 • 1 มกราคม: วันขึ้นปีใหม่
 • 6 เมษายน: วันจักรี
 • 8 เมษายน: วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • 12 เมษายน: วันหยุดกรณีพิเศษ
 • 13 – 15 เมษายน: วันสงกรานต์
 • 1 พฤษภาคม: วันแรงงานแห่งชาติ
 • 6 พฤษภาคม: วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • 10 พฤษภาคม: วันพืชมงคล
 • 22 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา
 • 28 กรกฎาคม: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 29 กรกฎาคม: วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • 12 สิงหาคม: วันแม่แห่งชาติ
 • 23 ตุลาคม: วันปิยมหาราช
 • 5 ธันวาคม: วันพ่อแห่งชาติ

วันหยุดธนาคาร

 • 31 ธันวาคม 2566: วันส่งท้ายปีเก่า
 • 1 มกราคม 2567: วันขึ้นปีใหม่
 • 6 เมษายน: วันจักรี
 • 15 เมษายน: วันสงกรานต์
 • 1 พฤษภาคม: วันแรงงานแห่งชาติ
 • 10 พฤษภาคม: วันพืชมงคล
 • 22 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา