ประวัติ พีระพงศ์ ตริยเจริญ หรือ อ.ก๊อง อดีตผู้จัดการ TCAS

ข่าววันนี้ ประวัติ พีระพงศ์ ตริยเจริญ หรือ อ.ก๊อง อดีตผู้จัดการ TCAS

ข่าววันนี้ ประวัติ พีระพงศ์ ตริยเจริญ หรือ อ.ก๊อง อดีตผู้จัดการ TCAS

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายแพทย์ประเสริฐ ตริยเจริญ และนางสาวสุรีย์ ตริยเจริญ ดร. พีระพงศ์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมวัสดุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่รู้ ดร. พีระพงศ์ เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

บทบาทสำคัญในระบบ TCAS

หลังสำเร็จการศึกษา ดร. พีระพงศ์ กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ ดร. พีระพงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งระบบ TCAS หรือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดร. พีระพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการระบบ TCAS  รับผิดชอบดูแลระบบไอที ระบบการรับสมัคร และบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าสอบของนักเรียนทั่วประเทศ

ผลงานและรางวัลอันทรงเกียรติ

ดร. พีระพงศ์ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานด้านการศึกษาอย่างเต็มเปี่ยม ผลงานของเขาเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยและระบบการศึกษาไทยอย่างมหาศาล

ดร. พีระพงศ์ เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประเทศญี่ปุ่น สิริอายุ 51 ปี การจากไปของ ดร. พีระพงศ์ สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และบุคคลในแวดวงการศึกษาไทย