รู้จัก ความหมาย นางสงกรานต์ สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก ความหมาย นางสงกรานต์  สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก ความหมาย นางสงกรานต์  สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

นางสงกรานต์ หมายถึง เทพธิดาที่ปรากฏในคติไทย เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ โดยเชื่อกันว่า นางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม มีจำนวน 7 องค์ แต่ละองค์ผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นผู้รับศีรษะของท้าวกบิลพรหมไปแห่รอบเขาพระสุเมรุในวันสงกรานต์ของแต่ละปี

นางสงกรานต์แต่ละองค์มีชื่อ รูปลักษณ์ เครื่องประดับ พาหนะ อาหาร และคำทำนายที่แตกต่างกันไป โดยจะกำหนดจากวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายนของปีนั้นตรงกับวันอะไร นางสงกรานต์ประจำวันนั้นก็จะทำหน้าที่อัญเชิญศีรษะท้าวกบิลพรหม

ตัวอย่างนางสงกรานต์

  • นางทุงษเทวี ประจำวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ
  • นางโคราคะเทวี ประจำวันจันทร์ ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ภักษาหารเตลัง (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ)
  • นางมโหธรเทวี ประจำวันพุธ ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จมาบนหลังนกยูง

ความสำคัญของนางสงกรานต์

  • เป็นตัวแทนของวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์
  • สะท้อนคติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา
  • เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย
  • สร้างความสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีสงกรานต์