เกณฑ์ทหาร 2567 วันไหน เปลี่ยนแปลงสำคัญ สู่ระบบสมัครใจ

ข่าววันนี้ เกณฑ์ทหาร 2567 วันไหน เปลี่ยนแปลงสำคัญ สู่ระบบสมัครใจ

เกณฑ์ทหาร 2567 วันไหน เปลี่ยนแปลงสำคัญ สู่ระบบสมัครใจ

ข่าววันนี้ เกณฑ์ทหาร 2567 วันไหน เปลี่ยนแปลงสำคัญ สู่ระบบสมัครใจ

เกณฑ์ทหาร เป็นประเพณีปฏิบัติมายาวนานของไทย ชายไทยทุกคนเมื่อถึงวัย 21 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นเวลา 2 ปี

ในปี 2567 นี้ เกณฑ์ทหารมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

1. ระยะเวลาการตรวจเลือก:

 • เดิม: 1 – 20 เมษายน 2567
 • ใหม่: 1 – 30 เมษายน 2567

2. การสมัครใจเป็นทหาร

 • ระยะเวลา: 1 กันยายน 2566 – 27 มกราคม 2567
 • มีชายไทยสมัครใจประมาณ 12,000 คน
 • ผ่านคุณสมบัติและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5,000 คน

3. เป้าหมาย

 • กองทัพพยายามระดมประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยสมัครใจเป็นทหาร
 • ตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหาร

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายไทยอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. 2547 – 2549)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ

5. ผลกระทบ

 • การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวสำคัญสู่ระบบทหารสมัครใจ
 • ช่วยให้กองทัพได้ทหารที่มีความพร้อมและตั้งใจจริง
 • ชายไทยมีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเอง